Nieuws

Halvering collegegeld gaat definitief door

De Eerste Kamer heeft dinsdag unaniem ingestemd met de halvering van het collegegeld voor eerstejaars. Daarmee gaat de verlaging definitief door en zal de eerste lichting studenten er al in september van profiteren.

Minister Van Engelshoven gaf dinsdagmiddag tekst en uitleg aan de senatoren. Vanaf september wordt het collegegeld voor eerstejaars dus met ruim duizend euro verlaagd. Een jaar laten krijgen tweedejaarsstudenten van lerarenopleidingen die korting nogmaals. De onderwijsminister heeft onder meer toegezegd dat de maatregel na drie jaar zal worden geëvalueerd.

De senatoren gingen niet zomaar akkoord en dienden vier moties in. GroenLinks-senator Ganzevoort ging het verst in zijn kritiek: hij verzocht de regering bij toekomstige voorstellen te streven naar een op onderzoek gebaseerde onderbouwing en daar was een ruime meerderheid van de senatoren het mee eens.

Meer garanties
VVD-senator Bruijn wil meer garanties dat universiteiten en hogescholen niet de dupe worden van de maatregel. Ze worden weliswaar gecompenseerd voor de verlaging van het collegegeld, maar ze maken ook extra kosten. Bruijn wil dat de minister er bij de evaluatie scherp op let dat instellingen er financieel niet op achteruitgaan. Van Engelshoven gaat ervan uit dat instellingen in dat geval zelf wel aan de bel trekken, maar dat vindt Bruijns te vrijblijvend. Een meerderheid van de senatoren vindt dat ook.

Een motie van de PvdA om af te zien van de geplande verhoging van de rente op de studieschuld werd verworpen, net als een motie van de PVV, waarin om een numerus fixus voor buitenlandse studenten werd gevraagd.