Nieuws

Hbo-decanen bezorgd

De studentendecanen in het hbo vinden dat staatssecretaris Zijlstra te weinig rekening houdt met ingewikkelde persoonlijke omstandigheden van studenten. In een brief aan de Tweede Kamer pleiten ze voor meer coulance.

Rutte beloofde tot nu toe alleen studenten met een functiebeperking een extra uitloopjaar. Zij mogen dat tijdens hun bachelor of hun master inzetten. Maar ook vanwege andere persoonlijke omstandigheden lopen studenten soms extra studievertraging op, zegt Francis van Hekelen, voorzitter van de Landelijke organisatie van studentendecanen in het hbo.

Niet voor niets wordt voor hen ook een uitzondering gemaakt in de Wet op het Hoger Onderwijs en de Wet Studiefinanciering. Zij kunnen in sommige gevallen bijvoorbeeld langer studiefinanciering krijgen of een beroep doen op het zogeheten profileringsfonds van hun instelling.

In de brief noemen de decanen onder meer studenten met een topsportstatus en studenten die te maken krijgen met ernstige familieomstandigheden. Ze zijn bang dat zulke studenten door de langstudeerregeling eerder zullen afhaken omdat hun opleiding dan te duur wordt. Dat gevaar dreigt vooral voor studenten die een negatief bindend studieadvies hebben gehad of een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt.