Nieuws

Hbo-salarissen relatief hoog

Docenten en ondersteuners in het hbo verdienen nog altijd meer dan hun collega’s in de rest van het onderwijs. Eén op de vier medewerkers krijgt meer dan twee keer modaal, oftewel 66 duizend euro bruto.

Dat staat te lezen in de vandaag gepresenteerde Arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo. Bij de universiteiten verdient negentien procent van het totale personeel meer dan twee maal modaal, in het voortgezet onderwijs dertien procent, in het mbo acht procent en in het basisonderwijs maar twee procent.

Aandeel personeel dat meer dan twee maal modaal verdient in het totale personeelsbestand in po, vo, mbo, hbo en wo tussen 2008 en 2012. Bron Arbeidsmarktmonitor Zestor 2014

Een verklaring voor de verschillen geven de onderzoekers niet.

Uit de monitor blijkt verder dat mannelijke hbo-docenten meer verdienen dan hun vrouwelijke collega’s. Opgeteld de helft zit in de schalen twaalf, dertien of hoger, tegen een op de drie vrouwen.

Hbo-docenten naar salarisschaal en geslacht (2012). Bron: Arbeidsmarktmonitor Zestor 2014

Het verschil in salaris wordt volgens de monitor 'deels' verklaard door leeftijd en anciënniteit. Vrouwelijke docenten zijn gemiddeld jonger en werken minder lang aan de hogeschool dan hun mannelijke collega’s.