De OER voor dummies

Studentenorganisaties lanceren website over onderwijs en examenregeling (OER).

Weet jij hoe snel je studiepunten vervallen en wanneer je recht hebt op een extra herkansing? De meeste studenten hebben geen idee waar ze die informatie kunnen vinden. Een speciale website moet hen helpen.

Irene Schoenmacker (HOP)

Veel studenten hebben er nog nooit van gehoord: de onderwijs en examenregeling (OER) van hun opleiding. In deze juridische pil staan alle regels en plichten van zowel de opleiding als de student: bijvoorbeeld wanneer je een bindend studieadvies krijgt en waar je een klacht kunt indienen.

De hogescholen en universiteiten moeten hun studenten hierover beter voorlichten, vindt het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM). Die gaat het tot die tijd maar zelf doen. Samen met andere studentenorganisaties heeft het SOM de site www.benjijoerdom.nl gelanceerd.

Veel telefoontjes
‘We krijgen heel veel telefoontjes van studenten die vragen hebben over het bindend studieadvies. Of over het volgen van een minor aan een andere opleiding, waardoor ze met twee verschillende OER’s te maken hebben’, zegt bestuurder Gijsbert Brinkman, oud-student van de HU. ‘Het is voor studenten lastig de informatie te ontcijferen, want de documenten zijn vaak juridische gedrochten.’

Daarnaast is de OER soms wel erg diep weggestopt in de website van een opleiding. Bovendien verschillen de documenten onderling nogal. Op de site staan vijf punten waaraan een goede OER zou moeten voldoen. Het moet bijvoorbeeld een duidelijke inhoudsopgave hebben en het taalgebruik mag niet te moeilijk zijn. Brinkman hoopt dat medezeggenschapsraden de tips meenemen wanneer zij de volgende keer de OER moeten goedkeuren – en dat hij daardoor zichtbaarder en leesbaarder wordt.

Op de vingers getik
Overig is de OER niet zaligmakend. Dit voorjaar bleken veel onderwijsinstellingen met hun bindend studieadvies de wet te overtreden. Zij werden door de rechter op de vingers getikt en moesten hun regeling in de OER aanpassen.

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...
 

1 reactie

Het is niet meer mogelijk om te reageren