Video

Hoe ziet uitstelgedrag van studenten eruit?

Studenten zouden nu hun tentamens aan het leren moeten zijn. Maar vertonen ze uitstelgedrag? En zo ja, wat zijn ze dan eigenlijk aan het doen?