Nieuws

Hogescholen scholen Limburgse leraren bij

Alle Limburgse scholen voor havo en vwo willen een flinke kwaliteitsslag maken door leraren met een tweedegraads lesbevoegdheid de mogelijkheid te bieden een masterdiploma te halen. Onder andere de HU gaat ze daarbij helpen.

Om dat te bereiken hebben de Limburgse scholen een overeenkomst met de Hogescholen van Utrecht en Amsterdam, Inholland en Windesheim in Zwolle gesloten die samen een nieuwe vorm van digitaal onderwijs hebben ontwikkeld. Leraren hoeven daardoor niet wekelijks uren te reizen voor de bijscholing. 

In september zullen zo’n zestig leraren starten met een masteropleiding Nederlands, Engels of wiskunde.

De kwaliteitsimpuls is hard nodig, want uit het net verschenen rapport 'Kiezen voor kwaliteit sterke leraren’ van de Onderwijsraad staat, dat één op de vijf leraren onbevoegd voor de klas staat.

In de bovenbouw van de havo en het vwo mogen officieel alleen docenten met een eerstegraads bevoegdheid lesgeven. Door het grote tekort werken daar nu gedwongen veel onbevoegde leraren. In Limburg gaan binnenkort een groot deel van de huidige leraren met een eerstegraads bevoegdheid met pensioen en daar is in deze provincie moeilijk vervanging voor te vinden.