Nieuws

Hogeschool schrapt tóch aanwezigheidsplicht tijdens ov-staking

De Hogeschool Utrecht heeft besloten om tóch geen aanwezigheidsplicht op 28 mei te voeren. Er is op die dag een grootschalige, landelijke ov-staking. Gisteren werd bekend dat ook het stads- en streekvervoer in Utrecht meedoet aan de staking.

De HU laat weten het ‘te betreuren dat er onder een aantal studenten onrust is ontstaan over de mogelijke gevolgen van de ov-staking’. Gisteren meldde de hogeschool nog dat de tentamens en verplichte colleges niet werden verplaatst. Dat zorgde voor veel verontwaardiging onder studenten.

 ‘Uiteraard is een landelijke OV-staking een vorm van overmacht voor studenten die van het OV afhankelijk zijn, en die daardoor niet eenvoudig kunnen deelnemen aan onderwijsactiviteiten met een aanwezigheidsplicht of toetsen’, meldt de HU nu. ‘Het kan niet zo zijn dat deze groep studenten gevolgen ondervindt: geen enkele student mag de dupe worden. Daarom vervalt de aanwezigheidsplicht.’

Alle instituten is gevraagd om de gevolgen van de staking te inventariseren en daarop actie te ondernemen. ‘Als toetsen niet door de opleiding verplaatst worden, dan zullen de examencommissies samen met de studenten een oplossing vinden. Met betrekking tot de landelijke kennistoetsen zijn al afspraken gemaakt.’

Elke opleiding moet zelf de afweging maken of onderwijsactiviteiten op die dag doorgaan, maar studenten zijn in ieder geval niet meer verplicht hierbij aanwezig te zijn.

https://www.facebook.com/HogeschoolUtrecht/posts/1428264213965484