Kort

Hogeschoolraad akkoord met nieuwe regeling woon- werkverkeer

Een meerderheid van de Hogeschoolraad (HSR) heeft woensdag ingestemd met de nieuwe regeling woon-werkverkeer. Die moet in september ingaan. Alleen de lokale vakbonden moeten het reglement nog goedkeuren.

De regeling biedt twee opties, die vorige week werden voorgelegd aan de HSR. De eerste: Een NS Business Card voor gratis reizen met het openbaar vervoer door heel Nederland, zowel zakelijk als privé. De ander: een vergoeding voor de werkelijk gereisde afstand van huis naar werk (en terug). Voor de auto is dat 14 cent per kilometer, voor voetgangers en fietsers 21 cent.

In de vorige HSR-vergadering was er volop lof voor de regeling, ook omdat het duurzaamheid vooropstelt. Maar veel raadsleden hikten aan tegen het toekomstig plan om betaald parkeren in te voeren voor medewerkers van alle instellingen op Utrecht Science Park. Een aantal raadsleden onthield zich daarom van stemming.