Kort

Hogeschoolraad vergadert online verder

De Hogeschoolraad (HSR) is na de sluiting van de HU-gebouwen blijven vergaderen. Via Microsoft Teams natuurlijk. Eén keer gebeurde dat om het online debatteren te testen. Ook kreeg het dagelijks bestuur officieel een mandaat om besluiten te nemen. De wijziging van reglementen om het bindend studieadvies op te schorten was daar een voorbeeld van. De tweede keer dat de HSR virtueel bijeenkwam, is deze maatregel met de gehele raad besproken.

Vanmiddag vergadert de HSR met het college van bestuur. Op de agenda staat een presentatie over zwaartepuntvorming/profilering van de HU, door collegelid Wilma Scholte op Reimer.