Kort

HU-coronaplan per direct beëindigd

Het HU-coronaplan – dat eind november 2022 inging – is met onmiddellijke ingang komen te vervallen. Dat betekent onder meer dat het omstreden verbod op evenementen van meer dan 200 personen binnen HU-gebouwen is ingetrokken.

Dat meldt de hogeschool op EénHU. Het besluit van de hogeschool volgt op de beslissing van het kabinet om per 10 maart de laatste corona-adviezen in te treken. Vanaf die datum zijn zelftesten bij klachten niet meer nodig.

De HU roept net als het kabinet wel op om ‘het gezond verstand te blijven gebruiken bij griep- of verkoudheidsklachten’. Dat houdt in: thuisblijven bij ziekte, overleggen met de leidinggevende bij lichte klachten en fysiek contact met kwetsbaren beperken. Ook adviseert de hogeschool handen te wassen en in de elleboog te niezen.