Nieuws

HU en UU gaan USC-plan voor vrouwvriendelijke cultuur ‘monitoren’

Gevel USC 2024
Het USC-gebouw - foto: Kees Rutten

Het Utrechtsch Studenten Corps publiceerde vrijdag 31 mei een plan voor een cultuurverandering in de vereniging. Na de seksistische ‘grietenlijst’ hadden Hogeschool Utrecht en de Universiteit aangedrongen op harde maatregelen. Nu laten zij weten de uitwerking ervan ‘te gaan monitoren’

Afgelopen 14 maart kwam de vereniging onder vuur te liggen, doordat hun leden een bangalijst hadden opgesteld. Vrouwelijke leden van het UVSV werden daarin vermeld, met contactgegevens en seksuele prestaties. Deze ‘grietenlijst’ verspreidde zich razendsnel en veel ouders van de slachtoffers deden aangifte.

Harde maatregelen HU en UU

De besturen van Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht spraken hun afschuw uit en namen concrete maatregelen. Het USC kreeg geen subsidie meer, mocht niet meer bij officiële bijeenkomsten komen en de lijstopstellers behoorden gestraft te worden. Ook moest de vereniging met een plan komen om vrouwonvriendelijk gedrag voor eens en altijd in de kiem te smoren.

Nu ligt dat plan er, mét disclaimer. ‘Als bestuur kunnen wij helaas nooit volledig garanderen dat er geen incidenten plaatsvinden, hoe graag wij dit ook zouden willen’, zo is te lezen op de website. ‘Wel garanderen wij dat wij, samen met leden, alles op alles zetten om te werken aan een cultuur waarin geen enkele voedingsbodem is voor incidenten, vanuit een intrinsieke motivatie om het USC te verbeteren.’ 

Plan van het USC

De vereniging wil ervoor zorgen dat leden elkaar durven aan te spreken op onfatsoenlijk gedrag. Daartoe willen ze onder andere hun kernwaarden vaker gaan uitdragen via mails, social media en website. Ook stellen ze een meldpunt in, zodat leden voortaan anoniem melding kunnen maken van grensoverschrijdend gedrag.

Verder wil het USC een grotere rol spelen in de verenigingshuizen. Die hebben allemaal een aangescherpte gedragscode getekend en (als het goed is) in hun huiskamer opgehangen. Oud-leden zullen een goed voorbeeld moeten worden voor de nieuwelingen. Zo zullen ze moeten uitleggen hoe leden onderling en met vrouwelijke medestudenten dienen om te gaan.

De makers van de grietenpresentatie zullen met de billen bloot moeten. Zij krijgen de eer tijdens de kennismakingstijd uit te leggen welke fouten zij gemaakt hebben en wat daarvan de gevolgen waren voor iedereen. Ook heeft de vereniging haar vrouwelijke tegenhanger, UVSV, benaderd om te samen ten strijde te trekken voor meer gelijkwaardige seksuele relaties.

Garanties

Om te garanderen dat deze maatregelen hun vruchten afwerpen, krijgen meerdere raden en commissies een rol. Zo zal de Raad van Advies van oud-leden en een projectgroep van voormalig bestuursleden regelmatig komen controleren. Daarnaast is er een begeleidingscommissie gevormd met experts op het gebied van sociale veiligheid.

Ook Hogeschool Utrecht liet vrijdag weten de komende maanden samen met de UU tussentijds te zullen monitoren hoe de plannen van het USC worden uitgewerkt. ‘Het USC is verantwoordelijk voor het verbeterplan en de uitvoering daarvan. Maar als onderwijsinstellingen voelen we ons betrokken bij dit proces’, aldus Wilma Scholte op Reimer, voorzitter van het college van bestuur van de HU.

UU-rector Henk Kummeling moet het nog zien. Hij liet weten er op dit moment op te vertrouwen dat ‘noodzakelijke verbeterprocessen in gang waren gezet’, maar ‘of het daarmee echt lukt om een veilige omgeving voor iedereen te creëren, zal in de praktijk moeten blijken’, voegde hij eraan toe.

Subsidies volgend jaar

In de loop van dit kalenderjaar zijn twee momenten ingepland voor tussentijdse rapportages van het USC voor HU en UU. Scholte op Reimer: ‘Zo monitoren we hoe het USC de voorgestelde plannen oppakt. De HU en UU zal daarbij mogelijk advies vragen aan experts op dat gebied.

Op basis van dat monitoren zullen de instellingen besluiten of de vereniging volgend jaar de subsidie terugkrijgt en weer welkom is bij officiële gelegenheden.