Nieuws

HU klimt fors in Keuzegids deeltijd

De deeltijdopleidingen van de HU zijn in de Keuzegids van de laagste plaats naar de vierde positie geklommen. Alleen de Hanzehogeschool, Saxion en Avans scoren beter.

Dit blijkt uit de ranking van grotere hogescholen in de onlangs verschenen Keuzegids Deeltijdopleidingen 2011. Opvallend is de buiteling van de Hogeschool Windesheim van een gedeelde eerste plaats vorig jaar naar de onderste regionen in dit jaar. De oorzaak van de verschuivingen is de vernieuwing van de studentenoordelen. De Keuzegids van vorig jaar was gebaseerd op enquêtes uit 2006 tot 2009. Die van dit jaar stammen uit 2010.

Enkele zelfstandige pabo’s doen het het best. Met name de Katholieke Pabo in Zwolle en Christelijke Hogeschool De Driestar in Gouda steken ver boven de rest uit. ‘Deze toppers bewijzen dat kleinschaligheid ook in het deeltijdonderwijs een troef kan zijn’, schrijft de redactie van de Keuzegids Deeltijdstudies 2011.

Overigens vreest de redactie dat deeltijdopleidingen zullen uitsterven, nu het collegegeld voor tweede opleidingen zo hoog is geworden en de maatregelen tegen langstudeerders geen rekening dreigen te houden met het tempo van deeltijdstudenten: ‘Wie is er straks nog zo gek om een deeltijdopleiding te gaan volgen?’