Achtergrond

HU-studenten bedenken oplossingen voor mobiliteit: ‘Waarom geen vervoer over het water?’

Foto: Kees Rutten

Waarom eigenlijk iedere dag op snelwegen in de file staan, als je ook via het water kunt reizen? De regio Utrecht worstelt al een poos met de vraag hoe de mobiliteit in het midden van het land beter kan. Een vraagstuk dat steeds prangender wordt, omdat er de komende jaren steeds meer bewoners en bedrijven naar Utrecht komen. De Utrecht Challenge Alliantie heeft daarom de hulp van onder meer HU-studenten ingeroepen om hierover na te denken.

Tijdens deze zogeheten Utrecht Mobility Challenge werkten HU-studenten samen met mbo-studenten van het ROC Midden Nederland en studenten van Universiteit Utrecht. Ook gemeente Utrecht, Economic Board, provincie Utrecht, Sweco en Rijkswaterstaat waren bij het project betrokken. 

‘Met ons idee The Canal Proud hebben we de publieksprijs gewonnen’, vertelt HU-deelnemer Joost van der Meulen. ‘Veel ideeën kwamen voort uit het idee van een verandering in mentaliteit, dat mensen minder tussen 8.00 en 9.00 uur ’s ochtends zouden moeten reizen. Wij kozen ervoor om dat gegeven juist wel te accepteren en praktischere oplossing te bedenken.’

Ze pakten de kaart van Utrecht erbij en kwamen direct op het idee om meer gebruik te maken van het water. ‘Veel mensen moeten nu bijvoorbeeld dagelijks van Utrecht Centraal naar De Uithof. Als je dan naar de route kijkt die de bus nu rijdt, dan zie je dat die helemaal tot Amelisweerd langs het water gaat. Of denk bijvoorbeeld aan iemand die in Zuilen woont en in het gebouw van Rijkswaterstaat woont aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Dat water wordt nu nog helemaal niet gebruikt voor personenvervoer.’

Het vier dagen durende project is inmiddels afgelopen, maar daarmee is het mobiliteitsvraagstuk in Utrecht nog niet opgelost. In het voorjaar van 2020 komen er weer groepen bijeen om de concepten verder uit te werken. Van der Meulen: ‘Nu ging het vooral nog om het bedenken van een creatief idee, maar we hebben verder nog geen tijd gehad om het ook daadwerkelijk uit te werken. Dat was ook het leuke eraan, we konden volledig creatief te werk gaan. Maar hoe zo’n boot voor personenvervoer op water eruit moet komen te zien? Daarvan hebben we op dit moment nog geen idee.’