Nieuws

HU-opleidingen volgens Elsevier: terugval van toppers

Leuk is het niet voor de HU: de een-na-laatste plaats op de Elsevier-ranking van grote hogescholen. En dat terwijl er in 2014 wel een duidelijke verbetering te zien was. En de Nationale Studenten Enquête over 2015 was ook een klein beetje positiever dan het jaar daarvoor. Hoe doen de verschillende opleidingen het?

Eerst nog even ter vergelijking: dit jaar scoorden negen HU-opleidingen bovengemiddeld in de Elsevier-ranking. Dat waren er vorig jaar nog dertien. Die terugval van ’toppers’ lijkt vooral de oorzaak voor de lage plaats op de Elsevier-ranking. Want het aantal opleidingen met een negatieve score nam maar een klein beetje toe, van 23 naar 24. De rest scoorde gemiddeld.

Het is niet eenvoudig te achterhalen welke opleidingen nu zijn teruggevallen. Zo stond Commerciële economie (CE) in 2014 nog op een eerste plaats, vergeleken met alle andere CE-opleidingen in Nederland. Nu is de opleiding zevende van de twintig. Maar het totaaloordeel is nog altijd bovengemiddeld. Gewoon goed dus. 

De vlag uit
Ook Small business and retail management (weer eerste!) en Financial service management (tweede) blijven het bovengemiddeld goed doen. Bij Medische hulpverlening kan opnieuw de vlag uit (weer nummer 1).

De lerarenopleiding Aardrijkskunde haalt nog aardige scores maar is in het eindoordeel teruggevallen naar de middenmoot. Dat geldt zeker voor voormalige koplopers Chemische technologie en Biologie en medisch laboratoriumonderzoek. En waar Culturele en maatschappelijke vorming (CMV) vorig jaar plotseling nummer 1 was, is het nu terug bij af: negende van de tien opleidingen. 

Elke faculteit
Er zijn meer HU-opleidingen die in die onderste regionen zijn te vinden, inclusief een negatief oordeel. Iedere faculteit blijkt zo zijn probleemgevallen te hebben. Enkele voorbeelden -voor elke faculteit één: Built environment, Integrale veiligheidskunde, Journalistiek, International business and management studies, Fysiotherapie en de lerarenopleidingen Engels. 

De vraag resteert hoe erg het is. De ranking baseert zich op de Nationale Studenten Enquête en meet vooral de tevredenheid van studenten. Het arbeidsmarktperspectief is niet meegenomen, kwaliteitsoordelen van accreditatie-instellingen tellen niet mee. En volgende week is er weer een nieuwe lijst: de Keuzegids.