Kort

HU’ers doen iets minder een sneltest dan gemiddeld

Zo’n 27 procent van de studenten aan de HU deden in de derde week van de maand mei een zelftest. Het landelijk gemiddeld onder studenten was 30 procent. Ruim 9 procent van de HU-medewerkers voerde een test uit; het landelijk gemiddelde komt uit op 13 procent.

Deze cijfers maakte collegelid Tineke Zweed bekend, tijdens een gezamenlijke vergadering van de Hogeschoolraad en het college van bestuur op woensdagmiddag. Omdat het aantal testen lager ligt dan gemiddeld, roept de HU in een artikel op Sharepoint op om testen gratis te bestellen op www.zelftestonderwijs.nl.

Door zelf te testen voordat medewerkers of studenten naar de HU komen, worden coronabesmettingen eerder gesignaleerd. Dat voorkomt de verspreiding van het virus, zo is de gedachte.