Kort

Vrouwendag over veiligheid in de klas en op de werkvloer

Het Netwerk Diversiteit & Inclusie organiseert op Internationale Vrouwendag 8 maart een bijeenkomst over ‘Veiligheid in de klas en op de werkvloer’. Er vindt een panelgesprek plaats waarbij ruimte is voor vragen uit het publiek, schrijft het netwerk op de website.

Het is de derde keer dat de groep een activiteit organiseert op Internationale Vrouwendag. Aan bod komen vragen als: Voelen vrouwen zich veilig op de HU? Wat te doen met grensoverschrijdend gedrag? Wat is nodig om de veiligheid van vrouwen op de hogeschool te bevorderen?

Tijdens de bijeenkomst kunnen bezoekers ook in gesprek met de vertrouwenspersonen. Uit hun jaarverslag bleek dat het aantal meldingen over seksuele intimidatie van studenten en medewerkers substantieel steeg in studiejaar 2021-2022 ten opzichte van het jaar daarvoor. Mogelijk omdat er veel media-aandacht voor was.