Nieuws

Kamertekort nog groter dan LSVb denkt

Er zijn de komende jaren geen tienduizend, maar veertienduizend studentenkamers te weinig. Utrecht en Amsterdam kampen nog altijd met het grootste tekort.

Vandaag slaat de Landelijke Studenten Vakbond alarm, omdat er minder studentenwoningen worden gebouwd dan beloofd. Ondanks de goede voornemens van kabinet en woningcorporaties zou het tekort oplopen tot bijna tienduizend studentenwoningen in 2016.

Maar het tekort is eigenlijk anderhalf keer zo groot. Dat blijkt uit cijfers die de LSVb zelf naar buiten heeft gebracht.

De vakbond keek naar het voorspelde tekort en trok daar de studentenwoningen vanaf die intussen zijn gebouwd of die in de planning staan – zelfs als die woningen in studentensteden verrijzen waar niet of nauwelijks een tekort is. Extra woningen in Maastricht zouden volgens deze berekening de woningnood in de randstad dempen.

Amsterdam en Utrecht zullen in 2016 elk zo’n vier- à vijfduizend studentenkamers te weinig hebben. Den Haag heeft een tekort van bijna vijftienhonderd studentenwoningen. In andere steden is de nood minder hoog.

De LSVb bevestigt dit en zegt dat haar eigen inschatting van tienduizend woningen een 'conservatief beeld' geeft.

Het doet weinig af aan de eindconclusie van het LSVb-rapport: 'Er kan gesteld worden dat de ontwikkeling van studentenkamers in de meeste steden redelijk op koers ligt. Maar in Amsterdam en vooral in Utrecht moeten nog heel wat nieuwe eenheden gerealiseerd worden.'