Nieuws

Keuzegids: HU op een gedeeld laatste plaats, maar toch een stijgende lijn

Heidelberglaan 15
Heidelberglaan 15. Foto: Kees Rutten

Volgens de makers van de Keuzegids heeft de HU ‘een voorzichtige stijgende lijn te pakken.’ De slechte eind-score heeft vooral te maken met het grote aantal ontevreden studenten, met name bij Communicatie.

Ieder jaar in oktober verschijnt de HBO Keuzegids. Daarbij baseerden ze in eerdere jaren hun beoordelingen van opleidingen voor een belangrijk deel op de Nationale Studenten Enquête (NSE), maar die ging dit jaar niet door. En dus gebruikt de Keuzegids de NSE-cijfers van vorig jaar, gecombineerd met een aantal geactualiseerde data zoals studiekosten, rendementscijfers en baankansen. De ranglijsten zijn daardoor toch weer veranderd ten opzichte van vorig jaar.

Maar in de eindrangschikking van het lijstje grote hogescholen maken de nieuwe cijfers niet heel veel verschil. Avans is opnieuw nummer 1, Windesheim tweede en de HU weer laatste – maar dit jaar samen met de Hogeschool van Amsterdam.

Positief nieuws

Pas bij verder inzoomen op de resultaten duiken ook de positieve ontwikkelingen op. Zo scoort de opleiding Communicatie bovengemiddeld goed in het aantal studenten dat een diploma haalt. Maar de oordelen (gebaseerd op een jaar eerder!) zijn nog onder het gemiddelde. ‘We zien dat er al wel feitelijke verbeteringen zijn. Er is gezaaid, maar er kan nog niet geoogst worden’, constateert De Keuzegids tegenover RTV Utrecht. En dat sluit aan bij het standpunt van collegevoorzitter Jan Bogerd, vorig jaar na de Keuzegids. Hij zei toen: ‘Er is geen reden voor drastische maatregelen. We blijven koersvast.’

Nog meer goed nieuws: 4 opleidingen zijn uitgeroepen tot Topopleidingen, omdat ze 75 punten of meer hebben behaald. Het gaat dan om Medische Hulpverlening, Mondzorgkunde, Fysiotherapie en Technische Bedrijfskunde.

Elf opleidingen met 1 ster

Daar staan maar liefst elf opleidingen tegenover met slechts 1 uit 5 sterren. Die zijn verdeeld over de domeinen Economie, Communicatie en Educatie.

Verder merkt de Keuzegids op dat het gemiddelde studiesucces van de lerarenopleidingen ligt onder het landelijke gemiddelde. Ofwel: studenten aan de lerarenopleiding hebben na vijf jaar veel minder vaak een diploma op zak dan studenten van andere hbo-opleidingen. Alle maatregelen om meer studenten naar de lerarenopleidingen te trekken, zijn daardoor meteen een stuk minder zinvol.