Nieuws

Keuzegids prijst hbo-masters

De twee allerbeste masteropleidingen van Nederland zijn van hogescholen. Het hbo gooit hoge ogen in de nieuwe Keuzegids Masters die vandaag verschijnt.

De Keuzegids Masters is bedoeld om bachelorstudenten houvast te geven bij het kiezen van hun vervolgopleiding. Alle masters zijn gerangschikt op waardering van studenten over bijvoorbeeld lesprogramma, docenten en faciliteiten, maar ook het oordeel van deskundigen weegt mee. 

Verrassend
‘Het meest verrassend zijn de resultaten in het hbo’, vinden de makers. ‘Inholland scoort met zijn beperkte aanbod aan zorg- en lerarenmasters het hoogst van alle hogescholen. Zuyd Hogeschool is een sterke tweede en al even opvallend. Vooral de muziekmaster kreeg kort geleden nog veel kritiek, maar heeft zich sterk verbeterd.’

Beide instellingen doen het met hun masteropleidingen veel beter dan met hun bacheloropleidingen, constateren de makers. Datzelfde geldt voor de Hogeschool Utrecht, die naar verhouding veel masters aanbiedt. Gemiddeld krijgen de Utrechtse hbo-masters evenveel waardering als de academische masters van de beste algemene universiteiten (Tilburg, Maastricht, Nijmegen en Groningen).

Van een groot verschil in waardering tussen hbo en wo lijkt dus geen sprake. De hogescholen die minder complimenten krijgen, zoals de Hogeschool Rotterdam en Stenden, scoren ongeveer even goed als de Universiteit van Amsterdam, de hekkensluiter onder de universiteiten. 

Hogeschool Utrecht

De HU kan zichzelf opnieuw de beste grote masteraanbieder in het hbo noemen, hoewel de totaalscore in 2017 licht is gedaald naar 62,5 punten ten opzichte van 63 punten in 2016. ‘Bij de grootste masteraanbieders in het hbo staat de HU in Utrecht al enkele jaren op nummer één. Dit is vooral te danken aan solide lerarenopleidingen – waar die opleidingen elders wat meer kritiek krijgen’, meldt de Keuzegids Masters 2017.

De masteropleidingen Fysiotherapie, Physician Assistant, Educational Needs (locatie Valkenburg) mogen aansluiten in het rijtje van ‘topopleidingen’, samen met Zorgtraject Ontwerp en Informatics die zich al enkele jaren zo mogen noemen.

De masteropleiding Zorgtraject Ontwerp staat dit jaar zelfs op een gedeelde achtste plaats van de top twintig beste masteropleidingen van Nederland. Deze opleiding scoort in totaal maar liefst 92 punten.