Achtergrond

Landelijk studentenonderzoek: weinig woonplezier

Studenten wonen te duur en met weinig plezier. Maar de huurcommissie schakelen ze niet in. 

Dertig procent van duizend geënquêteerde studenten hebben een te hoge huurverhoging gekregen. Daar staat tegenover dat slechts 8 procent de huurcommissie heeft ingezet. 

Ook het woonplezier spat er niet vanaf bij studenten. Dat blijkt uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd door het platform voor onderzoeksjournalistiek Yournalism.nl en elf studentenmedia, waaronder Trajectum. 

Zo is bijna 48 procent niet tevreden met de woning, zegt 42 procent dat mankementen stelselmatig niet worden aangepakt en vindt een kwart het lastig om de huisbaas überhaupt te bereiken. 

Naast de lastig bereikbare huisbaas is er ook nog de huisbaas die onaangekondigd langskomt: dat gebeurt bij 46 procent. In 18 procent van deze gevallen komt die huisbaas zelfs in de kamer, bij 9 procent ook als ze er niet zijn. 

Utrecht
Inzoomend op Utrecht lijkt deze stad het qua prijs niet heel slecht te doen, zo toont eigen onderzoek van Yournalism. De gemiddelde huurprijs bij SSH ligt op 366,54 euro, terwijl corporaties in vijf andere steden een hogere huur rekenen. Alleen op de particuliere woningmarkt is Utrecht na Amsterdam en Rotterdam de duurste stad, met een gemiddelde huurprijs van 428,86 euro.

Nog een slagje erger: omgerekend naar de prijs per vierkante meter, staat Utrecht ineens op een tweede plaats op de particuliere woningmarkt: 25,36 euro per vierkante meter. Alleen Amsterdam is duurder. Utrechtse kamers zijn gemiddeld dus wat kleiner en daardoor per vierkante meter relatief duur.

Bij de woningcorporaties is het verschil ineens weer een stuk positiever: alleen Wageningen is goedkoper, per vierkante meter. 

Wat verder opvalt:

●      Utrechtse studenten zijn verdeeld over het vinden van een schappelijk geprijsde kamer: 35 % denkt dat dit mogelijk is en 39% van niet.

●      27% is ontevreden met de huisbaas, meer dan een kwart.

●      Brandveiligheid is volgens studenten een probleem: maar liefst 35% dekt dat dit niet goed geregeld is.

●      Qua woningkrapte is Utrecht een goede tweede achter Amsterdam met gemiddeld 30 reacties op een vrij gekomen kamer.

Overigens werden in Utrecht 123 enquetes afgenomen. In totaal zijn negen verschillende studentensteden onderzocht. Dat waren Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Eindhoven, Enschede, Wageningen, Delft en Groningen.

Eerder onderzoek
De resultaten komen van een uitgebreider onderzoek van Yournalism, dat zich toespitste op de vraag waarom er in Nederland zoveel
zelfstandige studentenwoningen bijkwamen. De huurtoeslag blijkt daarin een cruciale rol te spelen. Die zorgt ervoor dat zelfstandige studentenwoningen vaak goedkoper zijn dan de gedeelde studentenhuizen. Slimme verhuurders stemmen de kale huurprijs af op de grens voor huurtoeslag. Die ligt bij jongeren tot 23 jaar voor zelfstandige woningen bij 403 euro. 

Daarnaast zijn de regels waaraan nieuwe studentenkamers moeten voldoen, minder streng geworden. Dat maakt de markt voor zelfstandige studentenwoningen interessant voor commerciële vastgoedbedrijven.