Nieuws

Logistiek en economie blijft in Utrecht

De opleiding logistiek en economie (LE) blijft voorlopig in Utrecht. Het plan voor de verhuizing naar Amersfoort gaat in de ijskast.

Dat heeft Arnick Boons, directeur van de faculteit Economie en Management, de faculteitsraad laten weten.

Medio vorig jaar besloot het college van bestuur om de opleiding per september 2010 naar Amersfoort over te hevelen. LE zou daar beter gedijen dan in Utrecht, met name door mogelijke samenwerking met facility management. De faculteitsraad weigerde in te stemmen met het plan omdat niet is onderzocht wat de kansen van de opleiding zijn in Utrecht.

Hierop droeg de directeur de zaak over aan het college van bestuur, waarna de verhuizing een jaar werd uitgesteld. Directeur Boons vroeg de raad opnieuw om instemming maar die bleef bij zijn standpunt. Half november schreef Boons in een brief dat de directie heeft besloten om ‘voorlopig’ af te zien van de verplaatsing naar Amersfoort. De perspectieven voor de locatie in Utrecht zullen worden onderzocht.