Kort

LSVb wil dat kabinet meer geld vrijmaakt voor welzijn studenten

Het kabinet moet meer doen om de positie van Nederlandse jongeren te verbeteren, zegt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Jongeren gaan nog jarenlang de effecten ondervinden van de snel stijgende huurprijzen, de jeugdwerkloosheid en de studieschulden. Dat er nu extra geld bij komt om de stijgende studentenaantallen op te vangen, is broodnodig. Maar de investeringen zijn nog steeds onvoldoende, vindt de studentenvakbond.

Voorzitter Lyle Muns: ‘Sinds 2000 is de hoeveelheid geld per student met ruim een kwart gedaald. Jarenlang moesten de kosten van de stijgende studentenaantallen opgevangen worden uit de onderwijsbegroting. Nu lijkt het kabinet tot inkeer te komen, maar de investeringen blijven onvoldoende om de structurele onderinvestering op te lossen.’

De LSVb wil ook dat hogescholen en universiteiten extra locaties inhuren om meer fysiek onderwijs te geven. Daarvoor lenen theater- en congreszalen zich goed. Momenteel wordt 60 tot 80 procent van het onderwijs online gegeven. Muns: ‘Er wordt nu in de begroting geen rekening gehouden met extra geld voor hogescholen en universiteiten om meer fysiek onderwijs mogelijk te maken. De minister van onderwijs benadrukt telkens hoe erg het is dat studenten elkaar weinig kunnen ontmoeten, maar maakt geen geld vrij om het probleem aan te pakken.’