Nieuws

LSVb wil visie minister op kamernood

De Landelijke Studentenvakbond wil van minister Donner horen hoe hij het tekort aan studentenkamers gaat bestrijden. Invoering van huurtoeslag voor kamers in studentenflats zou volgens de LSVb een goede eerste stap zijn.

Zo’n huurtoeslag voor onzelfstandige woonruimten (zonder eigen badkamer en keuken) werd vorige week ook al door de studentenhuisvesters zelf voorgesteld. Dat gebeurde tijdens de eerste pogingen om te komen tot een ‘Nationaal akkoord studentenhuisvesting’ over de bouw van vijftienduizend extra studentenkamers.

De invoering moet ertoe leiden dat de corporaties voor hetzelfde geld meer studentenkamers kunnen realiseren. Immers, zelfstandige studentenappartementen met eigen badkamer en keuken zijn duurder en bewerkelijker om te bouwen. Bovendien maakt zo’n huurtoeslag de keuze voor onzelfstandige woonruimte aantrekkelijker voor studenten.

Uiteindelijk zou de invoering volgens het kenniscentrum studentenhuisvesting (Kences) een besparing voor de schatkist opleveren, omdat de huurtoeslag voor een nieuw te bouwen onzelfstandige woonruimte lager ligt dan die voor de duurdere zelfstandige woonruimte.

Ook de LSVb neemt deel aan het overleg over een Nationaal akkoord. Vanwaar dan het tussentijdse verzoek aan Donner? Voorzitter Sander Breur: ‘Het voornemen van de VSNU en de corporaties om de komende vijf jaar vijftienduizend kamers extra te bouwen is prima, maar dat aantal is alleen genoeg als er op de particuliere markt nog 45 duizend kamers bijkomen. Minister Donner moet snel gaan nadenken hoe hij daarvoor gaat zorgen.’


Die behoefte ontstond toen de LSVb zijn Kamernoodinventarisatie 2010 opmaakte en ‘schrok’ van het gebrek aan visie bij gemeenten om het kamertekort op te lossen. ‘Een aantal gemeenten heeft werkelijk geen flauw idee wat er moet gebeuren. Sommigen zeggen gewoon ‘wij hebben helemaal geen tekort, er is alleen een wachttijd van een x-aantal maanden’. Daar begrijp ik helemaal niks van.’

Foto: Ed van Rijswijk