Nieuws

Medische Hulpverlening start met minor intensive care

De HU werkt met twee andere hogescholen aan een nieuwe afstudeerrichting bij Medische Hulpverlening: intensive care (IC). Komend studiejaar gaat alvast een gezamenlijke minor van start.

Deze plannen volgen op de tekorten aan verpleegkundigen bij de intensivecareafdelingen in ziekenhuizen. Ook moet het zorgen voor de nodige opschaling van IC-bedden en een grotere flexibele schil van IC-personeel. Door de corona-uitbraak werd het tekort van handen aan de bedden uiterst nijpend.

‘Wij denken dat een medische hulpverlener daar prima in kan springen’, zegt Marscha Ensermo, manager van de bachelor Medische Hulpverlening (BMH). ‘De BMH boort een nieuwe groep zorgmedewerkers aan. Een potentieel dat niet voor de verpleegkunde-opleiding kiest’, legt zij uit.

Ook Arnhem/Nijmegen en Rotterdam

Zij bevestigt het initiatief waar ook Profielen, website van de Hogeschool Rotterdam, over publiceerde. Behalve de HU doen ook de twee andere opleidingen in Nederland mee met het initiatief. Dat zijn die van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen en Hogeschool Rotterdam. Medische Hulpverlening telt tot op heden vier richtingen: ambulancezorg, spoedeisende hulp, anesthesie en cardiodiagnostiek. De HU telt zo’n 220 studenten Medische Hulpverlening. 

Er komt eerst een minor intensive care die studenten Medische Hulpverlening in het derde jaar kunnen volgen. Mogelijk wordt die ook opengesteld voor studenten Verpleegkunde. De minor zou in het tweede semester volgend studiejaar bij vermoedelijk alle drie de betrokken hogescholen kunnen starten. In totaal zouden daar zo’n 150 studenten aan kunnen deelnemen.

IC samen met anesthesie

De minor is ontworpen door de HU-opleiding, in samenwerking met het Erasmus MC in Rotterdam, stelt de opleidingsmanager. ‘Uiteindelijk zouden we kunnen toewerken naar een afstudeerrichting intensive care’, vertelt Ensermo. IC zou dan kunnen samengaan met de richting anesthesie.

Binnen Medische Hulpverlening geldt dit als een heikel punt, bleek enkele jaren geleden. Na de start van de opleiding waren er te weinig stageplaatsen, was de klacht van studenten.

Stageplekken nodig

Dat kwam omdat er lange tijd onduidelijkheid was of het nieuwe beroep opgenomen zou worden in het zogenaamde BIG-register, waar bijvoorbeeld ook artsen en verpleegkundigen in geregistreerd staan. Studenten eisten schadevergoeding en werden door de rechter in het gelijk gesteld.

Het is nog niet duidelijk of de studenten die de minor volgen, ook stage gaan lopen of praktijkopdrachten uitvoeren op de IC’s. ‘Als je een goede minor neer wil zetten dan heb je stageplekken nodig en dat moeten we nog afstemmen met het werkveld’, vertelt Marscha Ensermo.