Kort

Meer klachten over discriminatie in het hoger onderwijs

Op universiteiten en hogescholen komen meer meldingen binnen van discriminatie. In 2019 waren dat er 170, tegenover 142 in 2018 en 104 in 2017. Op universiteiten is het aantal klachten tussen 2017 en 2019 zelfs verdubbeld.

Dat meldt EenVandaag op basis van de cijfers die zijn opgevraagd. Het gaat om de meldingen bij vertrouwenspersonen van veertien universiteiten en twaalf grote hogescholen. De klachten komen van studenten en medewerkers en gaan over discriminatie op basis van ras, seksuele voorkeur, religie en handicaps.

De vertrouwenspersonen aan de HU kregen vorig jaar in totaal minder meldingen binnen dan in 2017/2018. Het aantal klachten van medewerkers was gezakt, terwijl het aantal bij studenten licht steeg.