Nieuws

Meer Verpleegkunde- en Pabo-studenten in Nederland: hoe zit dat op de HU?

Verpleegkundestudenten op de Hogeschool Utrecht. | Foto: Kees Rutten

Ook in Utrecht is het aantal studenten aan de hbo-opleidingen Verpleegkunde en Pabo toegenomen, zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Dit sluit aan bij een landelijke trend.

‘In collegejaar 2019-2020 startten 452 meer studenten bij de Pabo dan het jaar ervoor, een toename van 9,5 procent’, schrijft Vereniging Hogescholen vandaag. Navraag bij Hogeschool Utrecht laat zien dat ook hier ten opzichte van 2018 meer Pabostudenten zijn bijgekomen. Het gaat dan met name om deeltijdstudenten, daar is sprake van een stijging van maar liefst 46 procent. Bij voltijdstudenten is die stijging een stuk kleiner: 2,2 procent.

‘Heel goed nieuws’, vindt teamleider HUPabo Astrid de Regt. ‘Niet alleen voor ons als Hogeschool Utrecht, maar ook maatschappelijk gezien is het belangrijk dat er meer studenten aan de lerarenopleiding beginnen.’

Om op die toenemende vraag in te spelen, heeft de HU de deeltijdopleiding aangepast en flexibeler gemaakt. ‘Dat wil, in tegenstelling tot wat mensen vaak denken, overigens niet alleen maar zeggen dat de studenten de opleiding versneld kunnen doen. Het betekent dat het meer op maat is gemaakt. Sommige studenten hebben, vanwege ziekte, zwangerschap of een andere reden, juist meer tijd nodig. In deze flexibele deeltijd is daar ruimte voor’, zegt De Regt.

Verpleegkunde

Op landelijk niveau is ook bij Verpleegkunde de toename met 8 procent ‘fors’, aldus Vereniging Hogescholen. ‘Geen leraar voor de klas, een tekort aan verpleegkundigen in ziekenhuizen, de krapte op de arbeidsmarkt raakt ons allemaal. Hogescholen voelen zich verantwoordelijk om ook bij te dragen aan een oplossing daarvoor. Ik ben blij dat we dat nu terugzien in de cijfers’, aldus voorzitter Maurice Limmen.

Op de HU is het aantal Verpleegkundestudenten al helemaal fors toegenomen, met meer dan 70 procent. Kleine kanttekening bij dat aantal: dit schooljaar werd de numerus fixus bij deze opleiding afgeschaft. Dat zorgde al direct voor een forse toename van het aantal studenten.

Bij Verpleegkunde op de HU is de toename, in tegenstelling tot bij de Pabo, volledig toe te schrijven aan meer voltijdstudenten. Het aantal deeltijdstudenten bij Verpleegkunde nam namelijk juist af. (-15,4 procent).

Mannen op de Pabo

Ook heeft de Vereniging Hogescholen voor de landelijke cijfers nog gekeken naar het geslacht van de nieuwe instromers. Veel hogescholen proberen de opleiding voor leraar basisonderwijs aantrekkelijker te maken voor mannen. Zo hebben veel pabo’s geen verplichte kleuterstage meer. Dat zou mannelijke studenten namelijk afschrikken, zo stelde onder meer Arjen Lubach onlangs nog.

De Pabo in Amersfoort heeft de studievereniging MOP, die begon als Mannen op de Pabo, een initiatief om meer mannen aan de opleiding te binden. Nu is er bij zowel Verpleegkunde als de Pabo in de laatste collegejaren een stijging te zien in het aandeel mannelijke studenten.

Volgens De Regt is de MOP overigens niet een verklaarbare reden voor de toename van het aantal mannen op de Pabo. ‘De MOP, die inmiddels trouwens niet meer alleen voor mannen is, is er vooral voor de voltijdstudenten, terwijl de toename juist te zien is in de deeltijdstudenten.’