Kort

Meeste scholen blijven online surveillance gebruiken bij tentamens

Van de 21 hogeronderwijsinstellingen maken er vijftien nog gebruik van proctoring (online surveillance software) tijdens tentamens, meldt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Er is veel kritiek op het gebruik van deze software. Zo doen zich geregeld technische mankementen voor. De LSVb noemt als voorbeeld 1400 studenten die op de Wageningen Universiteit onterecht als verdachte zijn bestempeld door antispieksoftware. Ook is er kritiek om privacyredenen. De LSVb noemt als voorbeeld het incident waarbij journalisten met gemak een online tentamen konden binnendringen bij de Hanzehogeschool Groningen.

De studentenbond doet een dringend beroep op onderwijsinstellingen om proctoring te stoppen en aan de slag te gaan met andere vormen voor een tentamen.

Op de HU is online proctoring nog het hele studiejaar mogelijk. Maar het is alleen toegestaan als andere manieren van toetsen niet mogelijk zijn.