Kort

Proctoring bij toetsen nog het hele studiejaar toegestaan

Het gebruik van online proctoring (met surveillance op afstand) blijft het gehele studiejaar mogelijk. Dat heeft het college van bestuur besloten. Proctoring is alleen toegestaan als andere manieren van toetsen niet mogelijk zijn, meldt de HU op Sharepoint.

In oktober maakte het college bekend dat deze online manier van toetsen vanaf 1 februari (na blok B) zou stoppen. Het is omstreden vanwege de inbreuk van privacy op studenten. Toch zet de hogeschool proctoring nu door om de studieachterstand van studenten zoveel mogelijk te beperken.

De hybride toetsvorm ‘proctoring light’ is voortaan ook mogelijk. Studenten maken dan op hun eigen laptop onder surveillance tentamens op de hogeschool. Met een plug-in worden sommige functies van de device uitgeschakeld.