Achtergrond

Meld je aan voor het tweede bildungscafé

Een podium voor vluchtelingstudenten
Bildungscafé i.s.m. Trajectum
Donderdag 10 december 2015, 15.30 tot 17.30 uur
Spel en viering (2.018), Faculteit Educatie

In the Narrow Ridge Were I and Thou meet; in the Realm of Between Martin Buber

 
Het tweede bildungscafé van dit schooljaar wordt georganiseerd in samenwerking met Trajectum, het (online) magazine van de Hogeschool Utrecht. De samenwerking is tot stand gekomen vanwege de uitgave over bildung van Trajectum op 8 december. 
 
Ditmaal staat het bildungscafé in het teken van vluchtelingen, met de focus op vluchtelingstudenten. Centraal staat de vraag; wat is er nodig om vluchtelingstudenten zich thuis te laten voelen op de HU? 
 
Het café start met een theatervoorstelling van de Utrechtse schrijver Olaf Stomp, getiteld; 'Kaasfondue en de angst voor blauw'. In de voorstelling gaat een echtpaar, twee voormalige asielzoekers uit Iran dat in een nieuwbouwwijk een huis toegewezen krijgt, kaasfonduen bij de buren. Dit levert een situatie op vol spanning en herkenning. 
 
Tijdens het tweede gedeelte van het café vindt er een debat plaats over die centrale vraag aan de hand van een aantal stellingen met een aantal experts vanuit het studentvluchtelingenorganisatie UAF en de HU.
 
 
Stellingen:
 
1. Vluchtelingstudenten moeten eerst een schakeljaar volgen, voordat ze aan hun studie kunnen beginnen. De HU moet samenwerkingsverbanden aangaan in de regio om dit te realiseren.
 
2. Vluchtelingstudenten moeten extra tijd en begeleiding krijgen bij het halen van hun bindend studie-advies in het eerste jaar. De HU moet vluchtelingstudenten op dezelfde wijze faciliteren als studenten met een ‘rugzak’.
 
3. Voor iedere vluchtelingstudent een buddy. De HU moet een professioneel buddysysteem invoeren, om studenten bij binnenkomst te matchen met een Nederlandse student. 
 
 
Deelname is gratis. Je kunt je aanmelden via bildung.fe@hu.nl.
 
 
Namens de community bildung,
Mathi Vijgen, programmaleider bildung
 
Namens Trajectum,
Janny Ruardy, hoofdredacteur Trajectum