Kort

Motie: de termen ‘hoogopgeleid’ en ‘laagopgeleid’ moeten verdwijnen

De termen ‘hoogopgeleid’ en ‘laagopgeleid’ moeten op de helling. Althans, kabinet en Tweede Kamer moeten deze woorden niet meer bezigen. Daartoe riep een motie op van de fracties BoerBurgerBeweging en BIJ1 uit de Tweede Kamer.

Zij verzoeken in het vervolg te spreken over praktisch (mbo), theoretisch (hbo) en wetenschappelijk opgeleid (wo). Op die manier voelen ‘burgers met welke opleiding dan ook zich altijd gewaardeerd’, schrijven zij in de motie. In de recente Miljoenennota kwamen de kwalificaties hoog- en laagopgeleid nog vijf keer voor.