Nieuws

Nieuw bestuur voor ISO en LSVb

Foto: ISO

De twee landelijke studentenorganisaties LSVb en ISO hebben dit weekend allebei een nieuw bestuur gekozen. De voorzitters volgen dezelfde masteropleiding aan de Universiteit Utrecht. Eind juni nemen ze het stokje over.

De Landelijke Studentenvakbond koos Tariq Sewbaransingh (24) tot voorzitter. Hij volgt de masterstudie Bestuur en Beleid aan de Universiteit Utrecht. Als student politicologie van de Universiteit van Amsterdam was hij voorzitter van de Centrale Studentenraad ten tijde van de Maagdenhuisbezetting.

Hij liep stage bij de Tweede Kamerfractie van D66 en was lid van de commissie-Van de Donk. Die adviseerde minister Bussemaker onlangs om de miljoenenopbrengst van het leenstelsel te gebruiken voor een nieuw soort prestatiebekostiging in het hoger onderwijs.

Basisbeurs wegbezuinigd
‘Verbijsterend’, vond de huidige LSVb-voorzitter Jarmo Berkhout dat advies. ‘De basisbeurs is wegbezuinigd om te investeren in onderwijs, maar met de voorstellen van deze commissie gaan studenten daar helemaal niks van terugzien.’

In een interview met Folia zegt Sewbaransingh dat hij lid was van de commissie-Van de Donk om het studentengeluid te laten horen. “Maar ik was niet het enige commissielid, daar zaten meer mensen bij. De LSVb-visie komt niet overeen met de visie uit het rapport, en de LSVb-visie, daar ga ik voor.”

Miljoenen
Bij het Interstedelijk Studenten Overleg volgt Rhea van der Dong (23) voorzitter Jan Sinnige op. Haar voornaamste aandachtspunt is de goede besteding van de miljoenen die vrijkomen door het afschaffen van de basisbeurs. ‘Er is aan studenten beloofd dat ze dat geld zouden terugzien in de kwaliteit van hun onderwijs. We zijn het aan alle studenten verschuldigd om dat op de voet te volgen.’

Net als haar nieuwe LSVb-collega volgt Van der Dong de Utrechtse masteropleiding Bestuur en Beleid. Ze zat in de universiteitsraad en liep stage bij de Onderwijsinspectie.

Twee hbo’ers
Er zitten twee hbo’ers in de nieuwe besturen: LSVb-penningmeester Stan van de Sanden (20) is student Integrale Veiligheidskunde bij Avans Hogeschool en lid van de medezeggenschapsraad. ISO-secretaris Louise van Broekhoven (21) studeert Business Studies bij Inholland Rotterdam. Zij is voorzitter van de studentgeleding van de domeinraad Business, Finance and Law.

Foto: ISO-bestuur. V.l.n.r. Jeff Van As, Rhea van der Dong, Jan-Yme de Boer, Louise van Broekhoven, Bob van Soolingen.