Nieuws

Nieuw lid college van bestuur: Tineke Zweed

Per 1 januari 2016 begint Tineke Zweed als derde lid van het college van bestuur aan de HU. Ze was tot voor kort directeur Schade en lid van de directie bij verzekeringsbedrijf Reaal.

In een persbericht van de HU zegt collegevoorzitter Jan Bogerd zeer blij te zijn met haar komst: 'Naast haar ruime bestuurlijke ervaring is zij als docent zeer bekend met het hoger onderwijs. Met haar hebben we weer een compleet én divers samengesteld team.'

Cees Braas, voorzitter van de Hogeschoolraad wijst op de ervaring van Zweed met verandertrajecten, HR-beleid, leiderschapsontwikkeling en het werken met hoog opgeleide professionals in de financiële sector. 'Die ervaring zullen we als HU goed kunnen gebruiken bij de concretisering van de plannen voor verdere teamontwikkeling binnen onze hogeschool.’

Ambities
Guus van Montfort, voorzitter Raad van Toezicht, zegt ‘zeer verheugd’ te zijn. 'Haar uitgebreide bestuurlijke ervaring in de financiële sector vormt samen met haar evenwichtige veranderingsgezinde persoonlijkheid en mensgerichte benadering een goede aanvulling op het college van bestuur.’

Dat college bestaat op dit moment uit twee mensen: collegelid Anton Franken en Jan Bogerd, voorheen collegelid en sinds deze zomer voorzitter als opvolger van de vertrokken Geri Bonhof. Daar komt dus per 1 januari een vrouw uit de financiële wereld bij. Zelf meldt ze: 'Ik zie er naar uit om in deze rol bij Hogeschool Utrecht mijn bijdrage te leveren aan de verdere versterking van het hoger onderwijs in mijn eigen Utrechtse regio. De ambities van HU spreken mij bijzonder aan.'

Tot slot meldt het persbericht dat de benoeming voor vier jaar plaats vindt en valt onder de nieuwe Wet Normering Topinkomens 2015. In die wet is een salarismaximum voor hogeschoolbestuurders vastgelegd van 179.000 euro in 2016. 

Overige bronnen
Uit het LinkedIn-profiel van haar valt op te maken dat Zweed van 1983 tot 1987 aan de HES studeerde en in 2007/2008 een Advanced Management Program volgde aan de gerenommeerde IESE Business School.

Op 1 juli van dit jaar vertrok ze bij Reaal. Eerder schreef ze in het Reaal Lijfwacht Magazine dat ze vroeger 'een traantje wegpinkte' bij Eline Vere, het boek van Couperus. Daarnaast meldt ze waarde te hechten aan aandacht voor persoonlijke groei: 'Ik vind het erg waardevol om daar regelmatig bij stil te staan, bewust aan te werken en daarmee ook meer zelfinzicht te krijgen. Daar word je een rijker mens van.'

Ook duikt haar naam op als ondertekenaar van het quota-manifest uit 2009. Daarin pleitten tientallen vrouwen uit het bedrijfsleven en de nonprofit-sector om wettelijk quota vast te stellen voor meer vrouwen in de top. Dat quotum is er niet gekomen. Zij wel.