Nieuws

Crisis: het laatste nieuws

Een aantal universiteiten krijgt harde klappen. De financiering van leerstoelen, cultuurcentra en buitenlandse kantoren wordt stopgezet of uitgesteld, melden hun bladen.

Een reorganisatie van de bibliotheken moet de Universiteit Leiden één miljoen euro opleveren. Vier kleine centra sluiten de deuren en achttien mensen verliezen hun baan, staat in Mare. De bezuinigingen bij de faculteiten geesteswetenschappen en biologie waren al langer op til. Exotische talenstudies als Javaans worden geschrapt. Eén leerstoel wordt opgeheven en in totaal vallen er zo’n zestig ontslagen.Bij biologie verdwijnen 27 banen.

Ook studenten zijn de dupe: de Universiteit Leiden kort fors op de introductieweek voor nieuwkomers. Per september draait ze bovendien de geldkraan voor het culturele centrum dicht.

In Tilburg is er evenmin geld voor cultuur, meldt Univers. Als het noodlijdende Midi Theater verdwijnt, moeten verschillende studentenverenigingen en gezelschappen een ander onderkomen vinden. De universiteit verliest bovendien de financiering voor twee leerstoelen, want de Autoriteit Financiële Markten wil haar AFM-leerstoelenniet langer ondersteunen.

Volgens het Ublad worden ook in Utrecht grote bezuinigingen verwacht. De inkomsten uit de derde geldstroom vallen dit jaar tegen en ook het dure huisvestingsprogramma baart zorgen. Door te bezuinigen op nieuwbouw denkt de universiteit twintig miljoen euro te kunnen besparen.

Dat is meer dan de Universiteit Maastricht,dat met verschillende maatregelen op zeven miljoen wil uitkomen. Voorlopig blijft het onderwijs en onderzoek buiten schot, weet Observant. Plannen voor kantoren in Turkije en China zijn op de lange baan geschoven. Ook voor het personeels- en alumnibeleid is er minder geld.