Nieuws

Erasmus Universiteit verdenkt studenten van fraude

Commotie onder Rotterdamse rechtenstudenten: honderdvijftig van hen zouden plagiaat hebben gepleegd bij een deeltentamen ondernemingsrecht. Maar volgens de studenten mochten ze zich laten inspireren door bestaande documenten.
 
Het deeltentamen was een vaardigheidsopdracht waarin de studenten thuis een overnameovereenkomst moesten opstellen, zegt een woordvoerder van de Erasmus Universiteit. Het derdejaars vak ondernemingsecht wordt gevolgd door vierhonderd studenten.
 
Bij de standaard digitale plagiaatcontrole bleek dat bij honderdvijftig werkstukken zo’n zeventig procent van de inhoud overeenkwam met andere bronnen. De studenten kregen daarop een mailbericht dat hun deeltentamen ongeldig was verklaard. 'Dat zorgde natuurlijk voor een hoop commotie', zegt de woordvoerder.
 
Inmiddels heeft de universiteit de e-mail ingetrokken, zegt ze. 'We gaan eerst uitzoeken wat er is gebeurd. Alle tentamens worden opnieuw bekeken en er zal worden gekeken of er sprake is van miscommunicatie. Het kan zijn dat studenten de opdracht verkeerd hebben geïnterpreteerd.'
 
Studenten schrijven op de site van RTV Rijnmond dat zij standaarddocumenten mochten gebruiken voor hun opdracht. 'Maar er is natuurlijk een verschil of je documenten gebruikt ter inspiratie of er letterlijk delen uit overneemt', zegt de woordvoerder van de universiteit. 'En ook al gebruikt men in de praktijk standaarddocumenten, dat betekent niet dat studenten tijdens hun opleiding niet hoeven te leren hoe je zo’n overeenkomst opstelt.'
 
Het deeltentamen telt voor twintig procent mee voor het eindcijfer. De studenten hebben maandag het afsluitende tentamen dat voor zestig procent meetelt. Dat kan gewoon door iedereen gemaakt worden, zegt de woordvoerder. De universiteit hoopt het plagiaatonderzoek in de loop van volgende week af te ronden.