Nieuws

Geneeskundestudies schaffen loting nog niet af

Geneeskundeopleidingen mogen voortaan al hun studenten zelf selecteren. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze dit ook echt gaan doen. De loting wordt dit jaar nog niet afgeschaft.
 
Alle opleidingen met een ‘studentenstop’ mogen sinds het jaar 2000 de helft van hun studenten ‘decentraal selecteren’, op basis van bijvoorbeeld hun motivatie. Maar in de zomer van 2011 werd het wetsvoorstel Ruim baan voor talent aangenomen. Daarin werd bepaald dat fixusopleidingen al hun studenten op die manier mogen selecteren. Alleen kandidaten met een gemiddeld eindexamencijfer van een acht of hoger hebben net als nu automatisch toegang.

Afgelopen vrijdag maakte het kabinet bekend dat er meer opleidingsplaatsen voor artsen en verpleegkundig specialisten worden bekostigd. In de brief aan de Tweede Kamer stond ook dat de geneeskundestudies, net als de andere fixusopleidingen, zelf mogen bepalen hoeveel studenten ze toelaten. De indruk ontstond dat de geneeskundestudies de loting met onmiddellijke ingang zouden afschaffen.
 
Maar zover is het nog lang niet, want het selecteren van een groter aandeel studenten vergt een flinke extra inspanning van de opleidingen die bovendien veel voorbereiding kost. De Rijksuniversiteit Groningen, de Vrije Universiteit en de Universiteit Maastricht selecteren dit voorjaar net als voorheen de helft van hun studenten decentraal. Ze bezinnen zich nog over een mogelijke verhoging van dat percentage in de jaren erna.
 
De geneeskundeopleiding van de Universiteit van Amsterdam schroeft het percentage op naar 75 procent en in Rotterdam wordt het tachtig procent. De Universiteit Leiden selecteert slechts vijftien procent van haar geneeskundestudenten zelf, maar wil uiterlijk over vijf jaar naar honderd procent, minus de achtplussers. Over de fasering beraadt de universiteit zich nog.
 
Wat de Universiteit Utrecht gaan doen is nog niet bekend.