Nieuws

HU Amersfoort: geen daklozenopvang als buur

De Hogeschool Utrecht keert zich tegen de vestiging van een daklozen- en verslaafdenopvang in de nabijheid van het gebouw in Amersfoort. In een brief aan de gemeenteraadsleden dringt Ramses de Groot, directeur van de HU Amersfoort, er op aan om niet met het plan in te stemmen.

Het college van B&W wil in het Amersfoortse Oliemolenkwartier, nabij de nieuwbouw van de hogeschool, een gecombineerde daklozenopvang en centrum voor verslavingszorg realiseren. Omdat deze twee groepen in één gebouw huizen en gebruik maken van elkaars voorzieningen kan de gemeente hier fors op besparen.

Maar de HU vreest dat hierdoor de geplande ontwikkeling van het gebied tot creatieve broedplaats en studentencampus een halt wordt toegeroepen. ‘Hogeschool Utrecht heeft op basis van dit toekomstperspectief het besluit genomen om zich op deze plek in Amersfoort te gaan vestigen’, stelt De Groot in de brief.

Daarbij treft het de hogeschool ook financieel. De komst van de daklozen en verslaafden zorgt voor overlast waardoor het open karakter van de hogeschool niet te handhaven is. Er zal jaarlijks 150.000 euro nodig zijn voor extra beveiliging, becijfert De Groot. Ook bestaat de kans dat minder studenten zich voor een studie aanmelden. ‘De voorgestelde bezuinigingen moeten afgezet worden tegen de afnemende meeropbrengsten door de verminderde groei van studenten in uw stad en regio.’

Ook bedrijven en ROC’s hebben laten weten bezwaren te hebben tegen de vestiging van de daklozen- en verslaafdenopvang. De gemeenteraad vergadert vanavond over de locatie.