Landelijke rekentoets voor pabo-studenten

De 190 eerstejaars studenten van de pabo moeten in oktober een landelijke rekentoets maken. Wie na twee herkansingen niet slaagt, moet stoppen met de opleiding.

Aan de Utrechtse pabos werden al eerder rekentoetsen gegeven, maar het is voor het eerst dat alle pabo’s dezelfde toets gebruiken. Die is ontwikkeld door het Cito, in opdracht van de HBO-raad. Hiermee wil men dat alle studenten voldoen aan een landelijke vastgestelde norm. ‘Pabo-studenten moeten minstens even goed kunnen rekenen als de beste twintig procent leerlingen van de basisschool’, zegt Karel Boonstra, docent rekenen en wiskunde bij de pabo.
De toets bestaat onder meer uit hoofdrekenen, breuken en meetkunde. (GR)

Reageer!
Deel via...