Nieuws

Mogelijk extra onderwijs voor studenten omgangskunde

De faculteit Educatie overweegt om studenten en afgestudeerden omgangskunde, die zijn geconfronteerd met een beknotting van hun lesbevoegdheden, extra studiemogelijkheden aan te bieden. Als zij daardoor studievertraging oplopen vergoedt de HU het collegegeld of langstudeerboete.Studenten aan de tweedegraads lerarenopleiding omgangskunde en alumni vanaf 2006 kunnen dan bijvoorbeeld na het tweede jaar een associate degree-diploma aanvragen, een tweedegraads bevoegdheid halen in een ander vak, een master volgen of overstappen naar de pabo.

De studenten werden in november vorig jaar geconfronteerd met een drastische beperking van hun lesbevoegdheid als zij zijn afgestudeerd. Tot voor kort konden afgestudeerden van de vier hbo-opleidingen omgangskunde in het land behalve omgangkunde ook aanverwante vakken als burgerschapskunde en sociale vaardigheden geven. Daarbij had de HU een speciale regeling met het ministerie van Onderwijs getroffen waardoor Utrechtse studenten omgangskunde bij sommige onderwijstypes tevens bevoegd waren voor algemeen vormende vakken zoals Nederlands, geschiedenis en wiskunde.


Door een wetswijziging in 2006 mogen afgestudeerden alleen nog les geven als het vak omgangskunde expliciet op het rooster staat. In het voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs komt dit niet vaak voor, waardoor zij aangewezen zijn op het middelbaar beroepsonderwijs. Volgens het ministerie van Onderwijs is met die wetswijziging ook de speciale regeling met de HU komen te vervallen, wat afgestudeerden nog meer beperkt in hun lesbevoegdheid. Maar de directie van de faculteit Educatie zegt hiervan niet op de hoogte te zijn gesteld.

In de praktijk namen scholen in de jaren na de wetswijziging volop afgestudeerden omgangskunde aan omdat ook zij niet van deze maatregel wisten. Staatssecretaris Zijlstra stelt echter in een recente brief aan de Tweede Kamer dat de toenmalige minister ‘duidelijke voorlichting’ heeft gegeven over de wijzigingen. De directie van de faculteit Educatie is sinds enige tijd met het ministerie van Onderwijs in gesprek over de problematiek. Zijlstra heeft recentelijk laten weten met de HU te streven naar een goede regeling.‘Als er geen oplossing komt voor het probleem besluiten we in april of mei of we de extra studiemogelijkheden aan studenten gaan aanbieden’, zegt Jaap van Voorst, ad interim lid van het directieteam van de faculteit Educatie en verantwoordelijk voor het dossier omgangskunde. ‘Geen van deze voorstellen leidt tot een herstel van de situatie van voor de wetswijziging, maar op deelaspecten biedt het studenten een verruiming van de onderwijsbevoegdheid.’ Studenten die door te switchen of het volgen van een extra studieroute langer over de studie doen dan de nominale duur van vier jaar, krijgen het collegegeld of langstudeerder vergoed.  Meer informatie staat op de interne Sharepointsite ‘Bevoegdheid omgangskunde’.