Nieuws

Personeel minder tevreden

De algemene tevredenheid van medewerkers aan de HU is in 2011 ten opzichte van 2009 gedaald van een 7,19 naar een 7,06.

Dat is een van de uitkomsten van het werkbelevingsonderzoek onder medewerkers. Het onderzoek is in november 2011 uitgevoerd door adviesbureau Schouten & Nelissen en op de interne Sharepointsite gepubliceerd. Ruim 2200 medewerkers vulden een vragenlijst in.

Een groeiende groep medewerkers van de HU vertoont tekenen van burn-out. Het gaat om 20 procent van het personeel; 5 procent meer dan twee jaar geleden. Bij de gemiddelde Nederlandse werknemer is dit percentage beduidend lager: 14 procent.

‘Medewerkers ervaren een relatief hoge werkdruk, vinden hun werk emotioneel belastend en hebben moeite om het werk thuis mentaal los te laten’, concluderen de onderzoekers. De bureaucratie en het e-mailverkeer blijken bovengemiddelde ergernissen. Daar staat tegenover dat er weinig stress wordt ervaren door conflicten op het werk.

Relatief positief is het personeel over de functie, de autonomie en ontwikkelmogelijkheden. Zij voldoende feedback op hun werk en genoeg ondersteuning van de leidinggevende. De onderlinge samenwerking met collega’s kan beter.