Nieuws

Run op buitenlandbeurs

De hogeschool telt zo’n 25 aanvragen voor een buitenlandbeurs van het VSBfonds. Dat is ruim drie keer zoveel als er beschikbaar zijn.

De verhoogde belangstelling voor de beurs is boven verwachting omdat de animo de laatste jaren afnam. Daardoor is het aantal beschikbare plaatsen bij de HU teruggelopen van elf naar zeven. Medio januari had zich nog niemand definitief aangemeld voor de beurs. Daarna is een promotiecampagne begonnen. De inschijftermijn verstreek op 1 maart.

Vijftien aanvragen komen van de faculteit Communicatie en Journalistiek. Van de faculteiten Economie en Management alsmede Natuur en Techniek meldden zich ieder vijf studenten. De faculteit Gezondheidszorg telt een gegadigde.

De VSBfonds-beurs is bedoeld voor studenten van hogescholen of universiteiten die voor een periode van drie tot 24 maanden een (deel van een) opleiding in het buitenland willen volgen of er onderzoek willen doen. Het programma mag geen deel uitmaken van het curriculum van de HU-opleiding maar moet aanvullend zijn, zoals een master. De beurs is een schenking en telt maximaal 10.000 euro.