Nieuws

SP eist garanties voor deeltijders

Een extra uitloopjaar voor deeltijdstudenten of de garantie dat ze hun langstudeerboete altijd terugkrijgen van hun hogeschool of universiteit. Dat wil SP-kamerlid Jasper van Dijk morgen afdwingen tijdens een debat.
 
Morgenmiddag debatteert de Tweede Kamer over de spoedwet die moet voorkomen dat deeltijdstudenten onterecht een langstudeerboete krijgen. Demissionair staatssecretaris Zijlstra wil dat de langstudeerders onder hen een beroep kunnen doen op het profileringsfonds van hun instelling. Ze moeten dan wel kunnen aantonen dat hun opleiding ‘niet voldoende studeerbaar is’. Zijlstra trekt daar tien miljoen euro per jaar voor uit.
 
'Op zich een goed idee', zegt Van Dijk, 'maar als je de langstudeerwet wilt repareren, doe het dan goed.' De details van de regeling zijn nu nog te vaag, vindt hij. En er zijn ook geen harde garanties dat deeltijdstudenten worden gecompenseerd. Evenmin is duidelijk waar de beschikbare tien miljoen euro vandaan komt en of dat wel genoeg is, aldus Van Dijk.
 
Een kleine rekensom leert dat Zijlstra een heel eind komt met dat bedrag. Een universitaire deeltijd-bachelor duurt vijf tot zes jaar, terwijl er hooguit vier jaar tegen het lage collegegeldtarief mag worden gestudeerd. Er zijn zo’n tienduizend universitaire deeltijdstudenten, die straks dus één of twee keer een langstudeerboete van drieduizend euro moeten betalen. Dat zijn pakweg 3300 studenten per jaar. Het budget van tien miljoen is in dat geval precies hoog genoeg. Rest het hbo, waar het de meeste deeltijders wel lukt om binnen de nominale opleidingsduur af te studeren.
 
'Als die tien miljoen genoeg is, zou dat mooi zijn', zegt Van Dijk. 'Maar het gaat mij vooral om de garantie dat deeltijders hun langstudeerboete daadwerkelijk vergoed krijgen. Profileringsfondsen mogen straks zelf bepalen of ze de boete van een deeltijder betalen, terwijl de regels voor iedereen gelijk zouden moeten zijn.'
 
Van Dijk bereidt daarom een aantal amendementen voor. Binnen de Profileringsfondsen moet er een apart potje worden ingericht voor deeltijders. Maar nog liever ziet hij dat de wet zo gewijzigd wordt dat deeltijders ook een extra uitloopjaar krijgen voor ze een langstudeerboete krijgen. Over een deeltijdopleiding van zes jaar zouden ze dan zeven jaar mogen doen.
 
Al bij de invoering van de langstudeerwet was er ophef over de gevolgen voor deeltijdstudenten. De Eerste Kamer wilde pas instemmen met de wet nadat staatssecretaris Zijlstra had beloofd dat hij een oplossing zou vinden voor deze groep. In eerste instantie wilde hij dit probleem tegelijkertijd regelen met de nieuwe studiefinancieringswet, waarin onder meer de basisbeurs voor masterstudenten werd afgeschaft. Maar vanwege de val van het kabinet wordt dat wetsvoorstel pas na de verkiezingen behandeld. Daarop besloot hij een aparte spoedwet voor de deeltijders te maken.