Nieuws

Toename klachten ombudsman

In 2011 kwamen bij HU-ombudsman Paul Herfs 45 klachten binnen van medewerkers. Dat is een verdubbeling ten opzichte van voorgaande jaren, zo blijkt uit het jaarverslag. Uitschieters zijn klachten vanuit de faculteit Educatie  en HU-diensten. Veel klachten betroffen onduidelijkheid over aanstelling van werknemers, gebrekkig leidinggeven, omgaan met conflicten en samenwerking. De meeste klachten werden door bemiddeling opgelost.