Nieuws

NRC: ‘Verstikkende sfeer op de HU’

Onder de kop ‘Mannen in pakken op de hogeschool’ is zaterdag 2 april een stevig artikel verschenen in NRC Handelsblad. Hierin worden de bezuinigingen op het ondersteunend personeel bij de HU met als gevolg een ‘verstikkende sfeer’ onder de loep genomen. Het college van bestuur neemt in een reactie afstand van het artikel.

De HU zit in de laatste fase van een grootscheepse herstructurering. Van 2013 tot en met dit jaar wordt twintig procent bezuinigd op het ondersteunend personeel. Hierdoor zou er meer geld vrijkomen voor het onderwijs. Op zich een doelstelling die het gros van het personeel onderschrijft, maar de wijze waarop deze ‘transitie’ wordt doorgevoerd is omstreden. Dat bleek eerder uit artikelen van Trajectum en wordt nu door NRC op een rijtje gezet.

Voor veel medewerkers, met name bij het ondersteunend personeel, ‘is de sfeer vergiftigd’ en vindt een relatief groot aantal het werkklimaat ‘onveilig’ (39 procent). De bezuinigingen moesten via natuurlijk verloop plaatsvinden, maar er kwamen verhalen los dat er stevige drang werd uitgeoefend op mensen om te vertrekken. Ook de bestuurscultuur is gekenterd. ‘De hiërarchie is steiler geworden. We hebben steeds meer hoogopgeleid personeel, dat steeds kinderachtiger wordt behandeld. Het is een onzalige ontwikkeling voor een kennisorganisatie’, zegt Cees Braas, voorzitter van de Hogeschoolraad in het artikel.

Topmanagers
Onderzoeken naar de bejegening van het personeel door onder meer oud-wethouder en GroenLinks-politicus Frits Lintmeijer nam de onrust onder het personeel niet weg. Integendeel. Er ontstonden geruchten dat de ‘pakkenmannen’ uit het bedrijfsleven, die zijn ingehuurd om de operatie te leiden, financieel goed voor zichzelf zorgen. Topmanagers verdienden soms 110 tot 120 euro per uur (in 2015 verlaagd tot 107 euro, het maximum van de Wet Normering Topinkomens), schrijft de krant.

Ook declareerde een interimmer een periode 40 uur bij de hogeschool terwijl hij een dag in de week bij de Belastingdienst werkte, circuleert er een brief waarin een dienstdirecteur zichzelf een gratificatie toekent (later is een nieuwe brief met ondertekening van zijn leidinggevende opgesteld) en vonden er in 2015 elf ‘heidagen’ plaats onder begeleiding van een adviesbureau: kosten ruim 90.750 euro, meldt NRC. De afdeling Corporate Control onderzocht deze zaken op aandringen van de Hogeschoolraad en constateerde volgens het college van bestuur geen onregelmatigheden.

Reactie college
Het college van bestuur laat in een verklaring weten afstand  te nemen van de inhoud van het stuk: ‘Het artikel spreekt daarin over ‘het saneren’ van HU Diensten. En het schetst een beeld dat wij dit proces door ‘mannen in pakken’ op rücksichtslose wijze tot stand hebben laten komen. Ter illustratie worden enkele situaties genoemd die feitelijk onjuist zijn. NRC Handelsblad heeft zich daarbij vooral gebaseerd op onvolledige informatie die zij onder meer van (oud-)medewerkers hebben ontvangen. Ook worden er in het artikel standpunten ingenomen en meningen verkondigd waar wij het pertinent niet mee eens zijn.

Wij hebben er begrip voor dat sommige medewerkers het verandertraject als pijnlijk hebben ervaren. We betreuren dat deze medewerkers en oud-medewerkers niet de mogelijkheid hebben gevoeld om met ons hierover te komen praten. Wij hadden ze kunnen uitleggen waarom we dit deden. Waarom de veranderingen voor ons, als onderwijsinstelling, noodzakelijk zijn om de optimale omstandigheden te kunnen bieden voor ons onderwijs en onderzoek.

We gaan de komende tijd oogsten, na een moeilijke periode van verandering. Er zijn financiële middelen om meer docenten en onderzoekers te kunnen aannemen. En dat gaan we ook doen. Vanaf september willen wij de eerste extra tientallen docenten aan onze studenten voorstellen. Er ontstaat meer tijd en ruimte voor de interactie tussen studenten en docenten. En dat is waarom wij het verandertraject indertijd zijn ingegaan.’