Nieuws

Open brief: Utrecht heeft meer studieplekken nodig

Er moeten meer studieplekken komen voor Utrechtse studenten en scholieren. Elf studentenorganisaties en politieke partijen luiden de noodklok en roepen hiertoe op in een open brief aan de besturen van onderwijsorganisaties.

Alle onderwijsinstellingen voor hoger, voortgezet en beroepsonderwijs moeten zorgen voor voldoende studieplekken, die laagdrempelig zijn en een ruime openstelling hebben. ‘Wij vinden het van cruciaal belang dat de onderwijsinstellingen samenwerken om dit probleem op te lossen’, staat in de brief. Verder pleiten de organisaties voor samenwerking met de openbare bibliotheek.

De gezamenlijke verklaring volgt op de aankondiging van de Universiteit Utrecht (UU) dat er tijdens een tentamenperiode in het najaar een proef komt waarbij alleen eigen studenten gebruik mogen maken van de studieplekken. Het gaat dan om plekken in de universitaire bibliotheken in De Uithof en in de binnenstad. Uit onderzoek bleek dat veel UU-studenten geen plaats konden vinden omdat andere studenten hier massaal gebruik van maken.

Particuliere locaties
‘We kunnen concluderen dat de huidige studieplekken voor scholieren en studenten niet volstaan; zowel in aantallen, als qua bereikbaarheid, studieomgeving en openingstijden’, stellen de briefschrijvers. Zij baseren dit op de run op studieplekken in de universiteitsbibliotheken maar ook door het toenemend aanbod in de horeca en particuliere locaties

De brief is ondertekend door onder meer VIDIUS Studentenunie, de studenten in de Hogeschoolraad van de HU, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (mbo-studenten), Sportraad Utrecht, de studentenkoepels OSHU en SIC en de politieke partijen GroenLinks en Student & Starter.

VIDIUS toonde zich eerder verontwaardigd over de maatregel van de universiteit en de HU noemde het ‘symptoombestrijding’. De hogeschool overweegt de openingstijden van de bibliotheek komend jaar te verruimen.