Nieuws

Opleidingen bij Communicatie en Journalistiek op de schop

De Faculteit Communicatie en Journalistiek (FCJ) is bezig met een reshuffling van de opleidingen. De faculteit stopt met Bedrijfscommunicatie en Digitale Media en Communicatie (DMC).   
 
‘Ik denk dat er dadelijk vier herkenbare, van elkaar onderscheidende opleidingen zijn’, zegt Lem van Eupen, directeur van de FCJ. Want in de loop van de tijd zijn er zeven studies ontstaan waarvan het soms lastig is uit te leggen wat de onderlinge verschillen zijn. Zoals bij Bedrijfscommunicatie en Communicatiemanagement.
 
‘Landelijk zie je een beweging ontstaan bij de verschillende sectoren van het hbo om de wildgroei van titels terug te dringen en terug te gaan naar een beperkt aantal opleidingen. Maar binnen het curriculum bestaan wel diverse afstudeerrichtingen’, signaleert Van Eupen. Een andere belangrijke reden om te kijken naar het aanbod en inhoud van de studies is de voortschrijdende digitalisering. Die heeft geleid tot majeure veranderingen in de wereld van journalistiek en communicatie en dus ook in de beroepen waartoe de faculteit opleidt. 
 
Afstudeerrichtingen
Daar komt nog bij dat de inrichting van sommige studies bij de FCJ niet echt logisch is. Drie afstudeerrichtingen van de opleiding Communicatiesystemen zijn de praktijk ingericht als volwaardige programma’s. Van Eupen: ‘Afstudeerrichtingen beslaan eigenlijk alleen maar het laatste jaar maar bij ons zijn ze ingericht als volledige opleidingen. Ze hebben een eigen propedeuse, duren vier jaar en beschikken over eigen docententeams.’
 
Bedrijfscommunicatie en Digitale Media en Communicatie (DMC) worden opgeheven. Vanaf september 2016 kunnen studenten zich niet meer voor de propedeuses inschrijven; zittende studenten kunnen de studie gewoon afmaken. Eerder werd al de associate degree Eventmanagement stopgezet. De faculteit gaat verder met Journalistiek, Communicatie, International Communication and Media (ICM) en Communication and Multimedia Design (CMD). De kennis van de opgeheven studies gaat daarbij niet verloren. ‘Delen van DMC en Bedrijfscommunicatie worden geïntegreerd in de overige opleidingen’, zegt Frank Buskermolen, directeur van het Instituut voor Communicatie.
 
Curricula vernieuwd
Naast deze reshuffling van opleidingen worden de curricula vernieuwd. Zij krijgen, naast de beroepsspecifieke competenties, gezamenlijke studieonderdelen rondom het profiel ‘ECHT Utrecht’. ECHT staat voor entrepreneurship, creativity, humanities en technologie. Elk van de opleidingen bevat een bepaalde dosis van deze vier elementen. ‘Die zijn voor alle beroepen in de creatieve industrie super belangrijk’, stelt Van Eupen. De hoeveelheid kan per opleiding verschillen. Technologie kan bijvoorbeeld bij CMD een belangrijkere rol spelen dan bij Journalistiek, waar ondernemendheid weer meer aandacht gaat krijgen. 
 
‘Wat de studenten aan concrete vaardigheden wordt aangeleerd laten we aan de opleidingen over’, meldt Buskermolen, ‘Maar wat iedereen bijvoorbeeld moet hebben meegekregen is wat de impact is van de ontwikkelingen van de technologie voor hun vakgebied en dus hun beroep.’ Buskermolen: ‘Bij humanities staat de interactie tussen mensen onderling en tussen mensen en systemen centraal. Dit wordt onderbouwd door gedragswetenschappen zoals sociologie en psychologie.’ 
 
Arbeidsplaatsen
Volgens Van Eupen en Buskermolen leidt deze operatie niet tot verdwijnen van arbeidsplaatsen van docenten. Integendeel, er komen banen bij. Door een nieuwe systematiek van de interne verdeling van gelden binnen de HU gaat de faculteit erop vooruit. ‘Dat betekent dat wij een forse uitbreiding van het onderwijzend personeel gaan krijgen’, meldt Van Eupen. Wel zal een aantal docenten van opleidingen die worden afgebouwd een plek krijgen in een van de andere teams.