Achtergrond

Oud-bestuurders science cafés over strenge evaluatie: ‘Overdreven’, met te weinig aandacht voor wat er goed gaat

Science café Het Proeflokaal

Een evaluatierapport van de Dienst Bedrijfsvoering over het functioneren van de drie science cafés aan de HU hakte er bij betrokken studenten flink in. Bij de cafe’s is volgens het rapport sprake van slechte hygiëne, alcoholmisbruik en mogelijke drugshandel. Enkele oud-stichtingsbesturen reageren op het artikel van Trajectum en het evaluatierapport.

Rein Lenting is vijfdejaars Electrical Engineering was in 2018 tot 2019 een dik jaar voorzitter van het stichtingsbestuur Het Proeflokaal. Na het uitkomen van het evaluatierapport wil hij met de fractie Vlijmscherp van de Hogeschoolraad een tegengeluid laten horen door een petitie te starten met positieve ervaringen met de science cafés.

Naast de petitie is Vlijmscherp, waarvan hij deel uitmaakt, met de andere studentenfracties in de Hogeschoolraad (HSR) een onderzoek begonnen naar de science cafés. In afwachting daarvan wil hij niet veel kwijt over de evaluatie. Lenting: ‘Met sommige punten ben ik het niet eens. De studentgeleding van de HSR wil de komende tijd bekijken wie er voor het document zijn gesproken is en of datgene wat in de evaluatie staat ook daadwerkelijk klopt.’

Belangrijk voor de gemeenschap

Hij wijst erop dat in de evaluatie ook positieve resultaten staan. Bijvoorbeeld dat de drie science cafés goed aan de behoefte van een ontmoetingsplek voldoen. Ook bieden ze studenten de mogelijkheid om als zelfstandig team samen te werken en al doende te leren in een praktijkomgeving. ‘De science cafés zijn belangrijk voor de gemeenschap van de hogeschool’, zegt hij. ‘Als hogeschool mogen we er trots op zijn dat we zoiets hebben. Het is prachtig voor de sociale cohesie tussen medewerkers en studenten.’

Hij is van mening dat het artikel op de site van Trajectum een ‘overdrijving’ is en ‘feitelijk onjuist’. In een reactie op de Facebookpagina van Trajectum schrijft hij dat al het werk van studenten en medewerkers om iets moois te maken van de science cafés ‘in één artikel volledig onderuit gehaald’ wordt. ‘En dit gebaseerd op een rapport waar de feitelijke waarheden op verschillende aspecten nog achterhaald moet worden, zonde’, schrijft hij.

Lenting: ‘Dat is mijn persoonlijke reactie en dan heb ik het over de drugshandel. Dat dit zo in de evaluatie staat, vind ik echt ongehoord’, vertelt hij. Zou het kunnen zijn dat de alinea over drugs in de evaluatie geldt voor HideOut en niet voor Het Proeflokaal en Het7De? Mogelijke incidenten met drugs bij de HideOut zijn immers met de Universiteit Utrecht besproken, staat in de evaluatie. ‘Daar durf ik geen uitspraak over te doen’, reageert Lenting. ‘Dat weten we niet omdat de evaluatie over de drie cafés gaat en niet los van elkaar besproken worden.’

Groter gemaakt dan de werkelijkheid

Begrijpt hij klachten over schoonmaken en de hygiëne van eten en drinken? ‘Hmmm. Enerzijds…. Moeilijk. Ik durf daar niets over te zeggen hoe het er de afgelopen anderhalf jaar aan toe is gegaan. Ik heb dat niet persoonlijk meegemaakt’, vertelt hij.

Sabri Bouyaakoub is vijfdejaars Commerciële Economie, medeoprichter en bestuurslid in 2017/2018 van de stichting HideOut. Daarna trad hij toe tot de raad van toezicht van het science café en is dat nog steeds. Als bestuurslid kwam hij vaak in het café maar in de periode voor de lockdown vanwege het afstuderen minder. Maar via zijn contacten in de raad van toezicht is hij goed op de hoogte van het reilen en zeilen van HideOut.

‘Als stichtingsbestuur letten we er goed op dat er niet geschonken wordt aan minderjarigen’

Hij vindt dat er voor de evaluatie te weinig mensen zijn gesproken van de science cafés zelf, zodat er een eenzijdig beeld is geschetst. Bouyaakoub mist de nuance in het document. ‘De dingen worden groter gemaakt dan het in werkelijkheid is’, zegt hij. Hij vindt dat er teveel aandacht is voor situaties die zich hebben afgespeeld in plaats van hoe deze zijn opgelost of opgepakt. Daarnaast zijn veel van de punten uit het document verouderd en zijn deze al door de HU en het stichtingsbestuur afgehandeld.

Regel handhaven is een uitdaging

Bouyaakoub: ‘Als stichtingsbestuur letten we er goed op dat er niet geschonken wordt aan minderjarigen bijvoorbeeld. Maar die regel handhaven bij de vrijwilligers achter de bar is een uitdaging. In elk café proberen minderjarigen aan alcohol te komen en vragen zij aan andere studenten om een biertje voor hun te bestellen. Daarom liepen wij als bestuurslid onze rondes in de HideOut en spraken we de mensen daarop aan.’

Van drugsgebruik en handel heeft hij niets meegekregen. Hem is niet bekend dat er joints werden opgestoken of coke gesnoven op het toilet. ‘Je hoort er wel eens wat over maar het is niet gebeurd in onze aanwezigheid’, zegt hij. ‘We probeerden een cultuur te creëren waarin drugsgebruik niet normaal is. Als ze het dan toch willen dan doen ze dat maar in hun eigen omgeving, maar niet hier in het café.’

Herkent hij de klachten over de hygiëne bij eten en drinken of gebrekkige schoonmaak? ‘Ik kan niet namens de andere café spreken’, antwoordt Bouyaakoub. ‘Er is regelmatig onderzoek gedaan naar de hygiëne bij HideOut. Die rapporten werden dan met ons als cafébestuur besproken. Een schoonmaakbedrijf inhuren dat elke ochtend komt poetsen is best prijzig. Daarom heeft mijn eigen schoonmaakbedrijf in overleg met het stichtingsbestuur en raad van toezicht tegen gereduceerd tarief de schoonmaak verzorgd.’

Rust, ontmoeting en afleiding

Bouyaakoub: ‘Toen we begonnen, wilden we een plek creëren waar de student, medewerker en docent zich thuis zouden voelen. Het café werkt mee aan de communityvorming. De informele omgeving zorgt voor rust, ontmoeting en afleiding. Studenten voeren er onderling gesprekken of bespreken opdrachten met docenten. Volgens mij is het gelukt.’

Selina Frijlink is vijfdejaars Verpleegkunde (ze heeft net gehoord dat ze is geslaagd) en was bestuurslid van Het7De in het jaar 2018/2019 en verantwoordelijk voor de public relations. ‘Het komt nu over alsof bij de science cafés continu in drugs is gehandeld en dat er nooit is gelet op het schenken van alcohol aan minderjarigen’, zegt ze.

‘Het blijft natuurlijk een studentencafé waar vrijwilligers werken’

Frijlink heeft het evaluatierapport niet gelezen, maar wel het artikel in Trajectum. ‘Heftig’, zegt ze. Alcoholmisbruik is in Het7De niet het geval geweest, bezweert ze. ‘In mijn bestuursjaar hebben we veel aandacht besteed aan het alcoholbeleid en de jaren erna zijn ze daar ook mee bezig geweest. Onder andere door het vragen naar legitimatie als iemand drank bestelt.’

Schoonmaakplan opgesteld

Nee, zij heeft niet meegemaakt dat in Het7De de regels werden overtreden door het drinken van sterke drank of het massaal bier schenken aan minderjarigen, laat staan het gebruik of handel in drugs. Het7De is een keer een week dicht gemoeten in haar periode als bestuurslid, beaamt Frijlink. Niet vanwege drankmisbruik of drugsgebruik, maar wat de reden precies was weet ze zich niet te herinneren.
 
‘Het blijft natuurlijk een studentencafé waar vrijwilligers werken’, zegt ze in een reactie op de vraag of ze de klachten over schoonmaken en hygiëne kan billijken. ‘Er konden best wel wat dingen beter zoals het schoonmaken van de ramen’, vertelt ze. Op de kritiek daarop is lering getrokken en hebben ze een schoonmaakplan opgesteld. ‘Vies was het zeker niet want ik nuttig daar ook vaak een maaltijd en dat doe ik niet als het er smerig is.’

Frijlink: ‘Het is een ontmoetingsplek. Het is heel open en transparant. Studenten en docenten komen er ook om even in een informele sfeer te overleggen. Het is geen kroeg maar echt een science café. Toen ik in mijn eerste jaar aan de HU begon was het de plek waar ik met studiegenoten naartoe ging  om te bespreken hoe de hogeschool in elkaar zit. Dat was hartstikke nuttig en leuk.’