Achtergrond

Oud worden: wat vind jij erg?

Mannen zijn banger om kaal te worden dan impotent. Blijkt uit onderzoek. En dus vroegen we aan mannelijke studenten hoe zij daarover denken. Wetenschappelijk volstrekt onverantwoord stellen wij vast: grijs worden, dat is pas erg.

En vrouwen, wat vinden die erg? Juist ja: kaal worden.