Kort

Pilot flexstuderen in de voltijd uitgebreid naar deeltijd en duaal

De HU gaat de pilot flexstuderen in de voltijd vanaf studiejaar 2021/2022 uitbreiden naar de deeltijd en duale opleidingen. Studenten betalen dan niet jaarlijks het volledige collegegeld maar per behaald studiepunt, met een minimum van 15 studiepunten.

Op deze manier kunnen studenten langer over de studie doen zonder elk jaar de kosten van het volledig collegegeld kwijt te zijn. Het kan een uitkomst zijn voor onder meer topsporters, ondernemers, mantelzorgers en studenten met een beperking. De uitbreiding werd al eerder aangekondigd.

Flexstuderen is vanaf komend studiejaar dus mogelijk voor alle bekostigde opleidingsvarianten, staat op het interne Sharepoint. Maar voor de voltijd bachelorstudenten en degenen die een associate degree volgen, is het alleen toegelaten vanaf het tweede studiejaar. Masteropleidingen met een studielast van minder dan 60 studiepunten per jaar zijn ook uitgesloten.