Nieuws

Plan voor campus Ina Boudier-Bakkerlaan


Studentenhuisvester SSH en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) zijn van plan een Art Campus te vestigen op de huidige locatie van de kunstacademie aan de Ina Boudier-Bakkerlaan en het voormalige KPN-terrein aan de Burg. Fockema Andreaelaan.

Het Utrechts college van b&w heeft besloten om samen met de initiatiefnemers een haalbaarheisonderzoek uit te voeren waarbij omwonenden, bedrijven, onderwijsorganisaties en anderen betrokken worden. De Art Campus gaat bestaan uit een vergroot onderwijsgebouw voor de HKU, studenten- en starterswoningen en voorzieningen.

SSH heeft het KPN-complex inmiddels al aangekocht en verhuurt het tot 2016 aan de telecomreus, die daarna vetrekt. De studentenhuisvester kondigde al eerder aan het complex om te gaan bouwen tot wooneenheden voor studenten.