Nieuws

Plan samenwerking met Windesheim stuit op kritiek

De plannen tot samenwerking tussen de faculteit Educatie (FE) van de HU en het domein Bewegen & Educatie (B&E) van Windesheim leiden tot stevige kritiek. Zowel de faculteitsraad van de FE als de deelraad van het domein B&E stemmen vooralsnog niet in.

De colleges van bestuur van de HU en Windesheim ondertekenden afgelopen juni een ‘intentieverklaring tot duurzame samenwerking’ tussen de beide educatieve faculteiten. Afgesproken is onder meer dat de lerarenopleidingen met elkaar worden afgestemd en dat ze zowel in Utrecht als in Zwolle worden aangeboden. Ook wordt samenwerking gezocht bij de lectoraten.

Onrust en onzekerheid
De aankondiging leidde bij een deel van het personeel bij beide hogescholen tot onrust en onzekerheid. Er is geen weerstand tegen samenwerking an sich. Want doordat de hogescholen de handen ineen slaan, kunnen zij allebei een breed palet aan opleidingen aanbieden, ook als er maar weinig studenten op af komen. Maar de plannen zijn niet goed uitgewerkt en roepen veel vragen op, stellen de raden.  

Een plan van aanpak is ter goedkeuring naar de faculteitsraad en deelraad gestuurd (in een later stadium dienen ook de hogeschoolraden van HU en Windesheim de samenwerking goed te keuren). In het plan van aanpak staat dat er deelplannen komen over de gezamenlijke curricula en over samenwerking bij lectoraten, meldt Annette Wind, voorzitter van de faculteitsraad FE. Die deelplannen zijn volgens haar nog niet uitgewerkt. ‘En wij willen een schriftelijke toezegging dat deze plannen ter goedkeuring aan ons worden voorgelegd.’

Examencommissies
Daarbij moet er meer duidelijkheid komen over welke teams de curricula gaan ontwikkelen, vindt de raad. En wat betekent de afspraak dat de HU verantwoordelijk is voor algemeen vormende opleidingen (zoals Nederlands en aardrijkskunde) en Windesheim de beroepsgerichte vakken (omgangskunde en zorg & welzijn)? De medezeggenschapsraden betwijfelen of de termijn van 1 september 2016 waarop de gezamenlijke curricula van start moeten gaan realistisch is. Wind: ‘Er komt veel bij kijken. Samenwerking met de examencommissies en aanpassing van de onderwijs- en examenregeling bijvoorbeeld. Dat moet zorgvuldig gebeuren.’          

Volgens een artikel in hogeschoolblad Win’ van Windesheim staat domeindirecteur Harry Frantzen welwillend tegenover een jaar uitstel van de plannen. Hij zei tijdens de opening van het schooljaar op 24 augustus in te kunnen stemmen met de suggestie om per 1 september 2017 met het gezamenlijk curriculum te starten. Die geluiden heeft voorzitter Wind ook gehoord. De raden wachten een aangekondigde aanpassing van het plan van aanpak af. Dick de Wolff, directeur van de faculteit Educatie, wil niet inhoudelijk reageren totdat de plannen voor samenwerking officieel zijn goedgekeurd.